Baznycia%20vakare%20apkirpta_edited.jpg
close-up-gold-crown-thorns-3d-rendering-

Gavėnios kelyje - muzikos ir apmąstymų valanda

PARAMA PARAPIJAI SKIRIANT DALĮ GYVENTOJŲ PAJAMŲ 

MOKESČIO

Document with Pen
web3-st-joseph-and-the-child-jesus-conse

2021 - ŠV. JUOZAPO METAI

Mylintis tėvas, švelnus, klusnus Dievui, visus priimantis, drąsiai kūrybingas, darbštus, kuklus, nesiveržiantis į pirmas vietas – šiais žodžiais popiežius Pranciškus apibūdina šventąjį Juozapą, skelbdamas jam skirtus metus.

Bažnyčios statyba

Visų Jūsų aukų, gerumo, palaikymo, supratimo ir maldos dėka įgyvendinome didelę svajonę bei užsibrėžus darbus - 2017 metų pavasarį pradėjome pačio bažnyčios pastato statybos darbus.

_DSC3090.jpg

Apie parapiją

Mūsų istorija, dvasininkai, teritorija

Leidimas tuoktis už parapijos ribų

Jei esate mūsų parapijietis ir norite tuoktis kitoje parapijoje

Young Women Brainstorming

Junkimės bendrai maldai

Junkimės bendrai veiklai

Junkimės bendrai giesmei

Tolminkiemio g. 4, Vilnius