DSC_133 5.jpg

Apie projektą

Brangūs Parapijiečiai, mieli tikintieji ir geros valios broliai ir seserys, 

visų mūsų sutelktoje bendrystėje prabėgo dar vieneri šv. Juozapo parapijos ir naujos bažnyčios statybos metai.

DSC_1333 (1) - Copy.jpg

Bažnyčios statyba

2016 m. kovo 19-ąją, minint šv. Juozapo iškilmę, Pilaitėje buvo pašventintas kertinis naujos bažnyčios akmuo. Taip simboliškai prasidėjo Vilniaus šv. Juozapo bažnyčios statyba.

Aukoti

Kiekviena auka, didelė ar mažesnė, bet iš visos širdies dovanota, tampa didžiule pagalba. Už visus geradarius ir rėmėjus šv. Mišios aukojamos kiekvieną sekmadienį. Tebūna Jūsų vardai įrašyti danguje!