Pamaldų laikas

Šv. Mišios

Nuo gruodžio 16 iki sausio 3 d.

viešos pamaldos nevyksta!

Darbo dienomis koplyčioje:

18:00 val. lenkų kalba

19:00 val. lietuvių kalba

Šeštadieniais koplyčioje:

9:00 val. lenkų kalba (sudėtinėmis intencijomis)

10:30 val. lietuvių kalba (sudėtinėmis intencijomis)

Sekmadieniais naujoje bažnyčioje:

8:30 val. lietuvių kalba

10:00 val. lenkų kalba

((sudėtinėmis intencijomis))

11:30 val. lietuvių kalba 

((sudėtinėmis intencijomis))

13:00 val. lenkų kalba

Švč. Sakramento adoracija koplyčioje

Kiekvieną ketvirtadienį

18:30 - 19:00 val.

Kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį

9:00 - 21:00 val.

Tolminkiemio g. 4, Vilnius