top of page

PARAPIJOS VEIKLOS

rozancius-e1468416371462.jpg

Marijos legionas

Marijos Legionas yra tarptautinė apaštalaujančių katalikų organizacija, kurios tikslas talkinti Bažnyčiai liudyti ir skelbti mūsų tikėjimą. Marijos Legionas įkurtas 1921 m. Dubline, Airijoje. Įkūrėjas- pasaulietis Frank Duff  (1889 – 1980), II Vatikano susirinkimo dalyvis – pasaulietis stebėtojas. Marijos Legioną sudaro aktyvieji nariai, kurie vykdo apaštalavimo darbus, ir maldos pagalbininkai, kurių darbas – kasdieninis maldų kalbėjimas.

Mes renkamės Švč. M. Mariją vadove ir globėja kelyje į Dievą, atliekant gailestingumo darbus parapijoje.

Negalinčius dalyvauti aktyvioje veikloje kviečiame tapti Maldos talkininkais ir remti mus Rožinio malda.

Maldos ir apaštalavimo grupelė renkasi mūsų parapijoje kiekvieną ketvirtadienį po 19.00 Šv. Mišių  parapijos salėje. Kviečiame prisijungti!

Susisiekite su mumis:

 

Aldona tel. +370 61708378

Irena mob. +370 679 25257

artumas_pilaiteje_A4.jpg

"Artumo" grupė

Jei esate garbaus amžiaus, neįgalus ar kovojate su liga ir:​

 

  • Jums sunku nueiti į parduotuvę ar vaistinę;

  • norite bendrauti, jaučiatės vienišas;

  • būtų drąsiau, jei kas nors palydėtų į bažnyčią ar polikliniką;

  • norėtumėte priimti šv. Komuniją, bet negalite išeiti iš namų,

 

Kviečiame kreiptis tel. 8 656 43 530 arba el. paštu artumaspilaiteje@gmail.com​ ir susitarti, kad kartą per savaitę Jus aplankytų "Artumo" grupės savanoris.

Taip pat prašome kreiptis, jei Pilaitės parapijoje slaugote sunkiai sergantį žmogų ir neturite, kas Jus išleistų iš namų.

Jus lankyti įsipareigos konkretus asmuo, su juo derinsite savo poreikius ir kartu planuosite veiklą bei susitikimų laiką.​

 

"Artumo" grupės savanoriai neteikia medicininių ar kasdieninių socialinių paslaugų.

a.jpg
lietuvos_caritas_logo_edited.png

„Išklausymo tarnystė“

„Pirmoji tarnystė, kurią kiekvienas esame skolingi vienas kitam, yra klausytis kito. Kaip mūsų meilė Dievui prasideda nuo Jo Žodžio klausymosi, lygiai taip pat meilė broliui prasideda mokantis jo klausytis“.  (D. Bonhoeffer)

Jei patiri sunkumus, ateik pasikalbėti. Kartu ieškosime problemų sprendimo būdų.

Laukiame tavęs  V nuo 16 iki 18 val. Šv. Juozapo parapijos koplyčios Carito patalpose  (I aukštas, šalia raštinės)

Išklausymo tarnystės savanoriai  lauks kiekvieno  iš Jūsų  nuo 2023 metų vasario 3 dienos.

 

Turite klausimų?  Drąsiai skambinkite tel. 860195228 arba rašykite el.p. isklausau.pilaite@gmail.com

komunija.webp

Ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalintojai

„Prisikėlusio Kristaus Kūno priėmimas palaiko, praturtina ir atnaujina per Krikštą gautą
malonės gyvenimą. Kad krikščioniškasis gyvenimas augtų, jis turi būti maitinamas
eucharistine Komunija, mūsų kelionės duona, ligi pat mirties, kai ta duona mums bus
paduota kaip Viatikas“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas,1392).


Šv. Juozapo parapijoje tarnystę atlieka Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo paskirti ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalintojai.
Visi šie asmenys Vilniaus arkivyskupijoje išklausė ekstraordinarinių Šv. Komunijos
dalintojų parengimo kursą.
Ekstraordinariniai Šv. Komunijos dalintojai gali padėti dalinti Komuniją Šv. Mišių metu arba nešti Eucharistiją ligoje ar negalioje esantiems žmonėms. Tokiu būdu asmenys, kurie negali dalyvauti Eucharistijos šventime, yra įtraukiami į bendruomenę dalijantis Šv. Komunija.

Jeigu savo aplinkoje žinote ligoje ar negalioje esančių žmonių, kurie negali dalyvauti Šv. Mišiose ir nori priimti Šv. Komuniją, kreipkitės:
Parapijos raštinė tel. 8 5 230 72 19; 8 612 92 231
Virginija tel. 8 685 36565

07-31_ignacas-lojola_d_edited.jpg

Šv. Ignaco davsinės pratybos kasdienybėje

Nuo rudens parapijoje vyksta Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos. Tai dvasinio augimo 33 savaičių programa, trokštantiems gilinti asmeninį ryšį su Dievu ir ieškoti jo kasdienybėje; tai
įsipareigojimas kasdienei maldai ir kartą per savaitę dalintis gyvenimo bei maldos patirtimi su dvasinės kelionės bičiuliais.
Ignacas Lojola (1491–1556) savo Dvasinių pratybų knygelėje pratybas lygina su visiems gerai pažįstamomis veiklomis. Pirmiausia jis kalba apie kūno pratybas, tokias kaip „vaikščiojimas, ėjimas ir bėgimas“. Tada jis ima kalbėti ir apie dvasines pratybas, kurias supranta kaip „kiekvieną būdą tirti sąžinę, medituoti, kontempliuoti, melstis žodžiu ir mintimis bei kitokią dvasinę veiklą“.
Nedidelis fragmentas iš dvasinių pratybų programos:

MEILĖS ŽVILGSNIS IŠ DANGAUS

Prieš du tūkstančius metų Dievas „pažvelgė“ į pasaulį bei žmogaus širdį ir nusprendė, kad jau laikas siųsti Sūnų atpirkti žmoniją ir visą kūriniją. Vienu istorijos momentu gimė Dievo Sūnus! Mažas Kūdikis, tačiau milžiniškas žmonijos pokytis! Jo gimimas padėjo žmonijai vis labiau ir labiau prasiskverbti į žmogaus širdies erdvę. Šis tyrimas niekada nesibaigia!
Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Jn. 3, 16.


Keliaujančius palydi kun. Aleksandr, parapijoje praktiką atliekantis klierikas Dovydas ir parapijietė
Vida.
Jei susidomėjote, galite parašyti Vidai el. adresu vida.guosta@gmail.com

bottom of page