top of page
VELYKŲ LAIKO PAMALDŲ TVARKARAŠTIS

KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Balandžio 10 d.

8:30 val. šv. Mišios lietuvių kalba

10:00 val. šv. Mišios lenkų kalba

11:30 val. šv. Mišios lietuvių kalba

13:00 šv. Mišios lenkų kalba

18:00 val. KONCERTAS KARO UKRAINOJE AUKOMS ATMINTI

James MacMillan STABAT MATER (premjera Lietuvoje)

Atlikėjai: 

Lietuvos kamerinis orkestras

Valstybinis choras "Vilnius"

Dirigentas Modestas Pitrėnas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didįjį pirmadienį, antradienį ir trečiadienį šv. Mišios aukojamos koplyčioje įprasta tvarka: 18:00 val. lenkų kalba, 19:00 val. lietuvių kalba,

išpažinčių klausoma nuo 16:00 iki 19:00 val.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIDYSIS KETVIRTADIENIS - PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS

Balandžio 14 d.

18:00 val. šv. Mišios lenkų kalba

20:00 val. šv. Mišios lietuvių kalba

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIDYSIS PENKTADIENIS - VIEŠPATIES KANČIOS PAMALDOS

Balandžio 15 d.

18:00 val. pamaldos lenkų kalba

20:00 val. pamaldos lietuvių kalba

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - MALDOS IR BUDĖJIMO PRIE KRISTAUS KAPO DIENA - VELYKNAKTIS

Balandžio 16 d.

Nuo 11:00 iki 17:30 val. kas pusvalandį bus šventinami velykiniai valgiai

18:00 val. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmės vigilija lenkų kalba

21:00 val. Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmės vigilija lietuvių kalba

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIRMOJI ŠV. VELYKŲ DIENA - VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS

Balandžio 17 d.

7:00 val. šv. Mišios lenkų kalba, transliuojama per parapijos Facebook

9:00 šv. Mišios lietuvių kalba, transliuojama per Lietuvos ryto televiziją

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA - MALDŲ UŽ GYVUOSIUS AŠTUONDIENIO PRADŽIA

Balandžio 18 d.

Rengiantis Dievo Gailestingumo sekmadieniui visą ateinančią savaitę bus aukojamos šv. Mišios už gyvuosius, prašant Dievo Gailestingumo, Dangiškos Motinos globos bei Šventųjų užtarimo. Pusvalandį prieš šv. Mišias bus skaitomi gyvųjų vardai, lapeliai su gyvųjų vardais bus sudėti prie Švč. Sakramento.

Intencijas už gyvuosius artimuosius lapeliuose galima įrašyti didžiojoje bažnyčioje ir koplyčioje, įmetant juos į aukų dėžutę.

 

9.30 val. intencijų skaitymas ir Dievo Gailestingumo Vainikėlio malda lenkų kalba,

10.00 val. šv. Mišios lenkų kalba,

11.00 val. intencijų skaitymas ir Dievo Gailestingumo Vainikėlio malda lietuvių kalba,

11.30 val. šv. Mišios lietuvių kalba

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visos šv. Mišios už gyvuosius balandžio mėn. 18-24 d. bus aukojamos didžiojoje bažnyčioje su tiesiog. transliacija per parapijos Facebook:

Balandžio mėn. 18 - 22 d. (antradienį – penktadienį):

16.45 val. intencijų skaitymas ir Dievo Gailestingumo Vainikėlio malda lenkų kalba,

17.00 val. šv. Mišios lenkų kalba,

18.45 val. intencijų skaitymas ir Dievo Gailestingumo Vainikėlio malda lietuvių kalba,

19.00 val. šv. Mišios lietuvių kalba

 

Balandžio 23 d. (šeštadienį):

8.45 val. intencijų skaitymas ir Dievo Gailestingumo Vainikėlio malda lenkų kalba

9.00 val. šv. Mišios lenkų kalba,

10.15 val. intencijų skaitymas ir Dievo Gailestingumo Vainikėlio malda lietuvių kalba

10.30 val. šv. Mišios lietuvių kalba

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

bottom of page