Informacinis pranešimas Negimusio kūdikio dienai (Lapkričio 23 d.)

Miręs dar negimęs.
Didelė dalis moterų po mirusio dar negimusio kūdikio netekties dalijasi labai sunkiais išgyvenimais. Gedi
ne tik mamos, bet ir tėčiai, artimieji, gedi ir medikai. Kai nėštumas pasibaigia netikėtai žlunga svajonės,
viltis. Kaip priimti netektį, kuri visuomenėje ne visada pripažįstama?
Visiems artimiesiems gedėjimą gali palengvinti keli dalykai: kūdikėlio fotografija, rankytės ar kojytės
atspaudas, pabuvimas su juo, palaidojimas, malda. Mažas žmogus pabuvo žemėje labai trumpai. Bet jis
buvo mylimas.
Medikams padeda, žinojimas ir galėjimas padėti mamai šios netekties metu. Galbūt jie gali uždegti
žvakelę, prie mirusio (jei tėvai sutinka), gal gali suteikti privatesnę erdvę; pakviesti pasikalbėti kunigą,
socialinę darbuotoją, psichologę ar dvasinę asistentę (jei įstaigoje yra šie specialistai).
Yra mamų kurios nenori nei matyti vaikelio, nei galvoti apie jį – svarbu gerbti jų apsisprendimą.
Kunigas Kęstutis Rugevičius primena, kad žmogaus gimimas ir mirimas yra slėpinys – daugiau nei mes
galime suprasti. Mes galime tik nusilenkti tam slėpiniui, suklusti, ir suprasti, kad Dievas niekada nenori
mirties ir jis visada palaiko žmogų. Net ir tokiomis skaudžiomis aplinkybėmis svarbu ieškoti prasmės
“Dieve, kaip toliau Tu vesi mane per gyvenimą?” Nepaisant skausmo, laikui bėgant, viskas išeina į gera...
Vaikelis, kad ir labai trumpai gyvenęs žemėje – lauks mūsų danguje. Mes susitiksime.
Miręs, dar negimęs - nėra medicininė atlieka, todėl kūdikiui gimus po 22 nėštumo savaičių, jei jis gimė
negyvas arba gimė gyvas ir mirė, jis yra registruojamas LR ir turi būti palaidotas. Šeimai suteikiama
kapavietė ir laidojimo išmoka.
Kūdikiui gimus negyvam iki 22 savaičių (žmogaus vaisius (vaisiai) iki 22 savaitės), jis (jie)
neregistruojamas, bet pagal naujausius LR Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus, jį
galima pasiimti iš ligoninės ir palaidoti. Laidojimo išmoka šiuo atveju neišmokama, bet kapavietė
suteikiama.
Jeigu kūdikio iki 22 savaitės, tėvai nepasiima palaidoti, jo palaikai kremuojami kartu su kitais vaisiais iki
22 savaitės ir bus pagarbiai palaidoti bendrame žmogaus vaisių iki 22 savaitės kape. Ši kapavietė
numatyta Šiluvoje, yra kapavietė Kaišiadorių kapinėse, Ukmergėje Dukstynos kapinėse. Kažin ar yra
tokios kapavietės kitose Lietuvos miestuose?

Už gydymo įstaigų ribų pagalbą po persileidimo ar aborto galima atrasti Krizinio nėštumo programoje,
Kauno arkivyskupijos šeimos centre; asociacijose “Padedu augti”, „Gandras“, Krizinio nėštumo centre.
Gedėjimo procese, bei praktiniuose laidojimo klausimuose tėvams ir medikams padės knyga “Didesnio
skausmo nebūna”, kurios sudarytoja psichologė Kristina Navickienė, bei jautriai perteikiama
specializuota informacija apie kūdikio netektį tinklalapyje www.kūdikionetektis.lt.
Lapkričio 23 d., 1955 m. sveikatos ministro įsakymu Lietuvoje buvo įteisinti abortai. Šią dieną daugelyje
Lietuvos bažnyčių meldžiamasi už kūdikių netekusias šeimas.

Parengė Lietuvos šeimos centras
www.lietuvosseimoscentras.lt
Vijoleta Vitkauskienė
+37061464704

Lapkričio 23d. – Negimusio kūdikio diena.
VISUOTINĖ MALDA

Kunigas: Kreipkimės į Dievą, nuo kurio kiekviena tėvystė turi vardą, ir
melskime įkvėpti mums pagarbą visai kūrinijai.
VIEŠPATIE, DUOK MUMS SAVO GYVYBĖS!
Melskimės už Bažnyčią - Dievo vaikų šeimą, kad meilės liudijimu
skleistų Gyvybės Evangeliją.
Melskimės už kūdikių besilaukiančias mamas, kad su pasitikėjimu
priimtų naują gyvybę ir gautų reikalingą pagalbą.
Melskimės už įstatymų leidėjus, valdžios pareigūnus, kad rūpintųsi
kiekvienu žmogumi ir visa kūrinija.
Melskimės už sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo ir žiniasklaidos
darbuotojus, kad savo darbu liudytų pagarbą žmogaus orumui.
Melskimės už visus, sužeistus nuodėmės prieš žmogaus gyvybę , kad
atrastų jiems dovanojamą gydantį Dievo gailestingumą ir viltį.
Melskimės už save pačius, kad ne tik žodžiais, bet ir visu elgesiu
gerbtume žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties.

Kunigas: Gailestingumo Tėve, Gyvenimo Viešpatie,
meldžiame Tave gydyti mirties kultūros padarytas žaizdas
ir pripildyti mus savo Dvasios,
kad apsčiai gyvenimo turėtume
ir juo pasidalintume.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Dzień Dziecka Utraconego
Modlitwa wiernych

Bogu, bogatemu w miłosierdzie, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, przez
wstawiennictwo Aniołów i Świętych, przedstawmy intencje naszych serc.
1. Uczyń Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów, a zwłaszcza
misjonarzy, głosicielami Ewangelii życia i nadziei, szczególnie tam, gdzie
ludzkie serca przepełnione są żalem i bólem po śmierci bliskich. Ciebie
prosimy.
2. Spójrz łaskawie na rodziców, którzy utracili przedwcześnie swoje dzieci,
obdarz ich swoim miłosierdziem i pokrzep nadzieją, płynącą z wiary. Ciebie
prosimy.
3. Wejrzyj na dzieci nienarodzone, których życie znajduje się w
niebezpieczeństwie z powodu poronienia czy chorób; niech znajdą pomoc i
wsparcie w tych, którzy się nimi opiekują. Ciebie prosimy.
4. Wejrzyj na wszystkie rodziny, które przeżywają rozmaite trudności, choroby,
nieporozumienia, brak miłości i perspektyw, niech Twoja łaska będzie dla
nich konkretną pomocą. Ciebie prosimy.
5. Powierzamy Ci wszystkie zmarłe dzieci, szczególnie z naszej parafii (w tej
Mszy św. pamiętamy także o śp. …), niech oglądają Ciebie w blasku chwały
w Twoim domu, gdzie nie ma bólu, narzekania i żałoby. Ciebie prosimy.
6. Otaczamy naszą modlitwą wszystkie rodziny, dotknięte cierpieniem lub
śmiercią swych dzieci, szczególnie z naszej parafii; niech znajdą wsparcie w
Twoim miłosiernym Obliczu i w ludziach dobrej woli, chętnych i otwartych
na niesienie pomocy. Ciebie prosimy.

Boże, Ty jesteś Panem życia, obdarz nas pełnią swoich darów, byśmy stawali się
apostołami dobra i miłości w świecie, rozdartym przez grzech i śmierć. Niech nasze
prośby zostaną przez Ciebie wysłuchane. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1416

auka 5 eur.

1407

auka 3 eur.