top of page
fig%20273_edited.jpg

Malda prašant laimingos mirties valandos

Šv. Juozapai, mirštančiųjų globėjau, būk su

mumis paskutinę mūsų valandą! Kai mūsų siela

turės atsisveikinti su šiuo pasauliu, išmelsk mums su

savo brangiausiąja sužadėtine, mūsų maloningąja

Motina Marija, jos dieviškojo Sūnaus malonę, kad

mes su tvirtu tikėjimu, nesugriaunama viltimi ir

karšta meile, įveiktume piktojo priešo puolimus ir

aprūpinti Bažnyčios Sakramentais, atiduotume savo

sielą į dangiškojo Tėvo rankas. Amen.

bottom of page