Šv. Mišių aukojimo tvarka karantino metu

Paskelbto karantino laikotarpyje Šv. Juozapo parapijoje šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną dieną, jas PRIVAČIAI AUKOJANT PARAPIJOS KUNIGAMS IR TIKINTIESIEMS NEDALYVAUJANT. Aukojamų šv. Mišių metu koplyčia ir naujai pastatyta bažnyčia bus uždarytos.

Jūsų prašoma intencija šv. Mišios bus aukojamos tą dieną, kurią esate prašę. Maloniai kviečiame tą dieną Jus jungtis bendrai šeimos maldai savo namuose. Kiekvieną sekmadienį 11.30 val. šv. Mišios tiesiogiai transliuojamos internetu per parapijos Facebook paskyrą.

Koplyčia asmeninei maldai atidaryta:

I-VI nuo 10.00 iki 18.00 val.

VII  nuo 13:00 iki 18:00 val.

MIŠIŲ INTENCIJĄ GALIMA UŽPRAŠYTI ŠIAIS BŪDAIS:

  • užrašant intenciją ant lapelio koplyčioje ir įmetant į aukų dėžutę;

  • paskambinus raštinės telefonu: mob. 8 612 92 231;

  • el. paštu: info@pilaitesparapija.lt.

Jei norėsite prisidėti materialine auka prie aukojamos šv. Mišių intencijos, ją galite atnešti bet kurią dieną atidarytos koplyčios valandomis ir įmesti į aukų dėžutę arba pavedimu į parapijos sąskaitą:          

Vilniaus Šv. Juozapo parapija

Juridinio asmens kodas: 192084880

Buveinės adresas: Tolminkiemio g. 4, Vilnius

 "SWEDBANK", AB (banko kodas 73000), 

sąskaitos Nr. LT68 7300 0101 4608 2675

Tolminkiemio g. 4, Vilnius