VĖLINIŲ AŠTUONDIENIO PAMALDŲ TVARKA UŽ MIRUSIUOSIUS
Lapkričio 1 – 8 d.

Vėlinių aštuondienį Šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusiuosius. Vėlinių aštuondienio metu bus skaitomi mirusiųjų vardai su malda prieš Šv. Mišias.

 

LAPKRIČIO 1 D. (PIRMADIENĮ) - VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ Šv. Mišios:

8:30 val. - Visų šventųjų iškilmės Šv. mišios;

Šv. Mišios už mirusiuosius bus aukojamos 19.00 val., po Šv. Mišių - Vėlinių procesijos apmąstymai.

 

LAPKRIČIO 2 -5 ir 8 D. Šv. Mišios už mirusiuosius bus aukojamos 19.00 val., po Šv. Mišių - Vėlinių procesijos apmąstymai.

 

LAPKRIČIO 6 D. (ŠEŠTADIENĮ) Šv. Mišios už mirusiuosius bus aukojamos 10.30 val., po  Šv. Mišių - Vėlinių procesijos apmąstymai.

 

LAPKRIČIO 7D. (SEKMADIENĮ) Šv. Mišios už mirusiuosius bus aukojamos 11.30 val., po Šv. Mišių - Vėlinių procesijos apmąstymai.

 

Atvykstančius į Šv. Mišias kviečiame atsinešti po žvakelę Vėlinių procesijos apmąstymui.

Mirusiųjų artimųjų vardus  Vėlinių aštuondienio šv. Mišioms galima siųsti ir elektroniniu būdu info@pilaitesparapija.lt 

 

Norintiems prisidėti asmenine auka už Vėlinių aštuondienio šv. Mišias galima tai padaryti pavedimu nurodant AUKA UŽ VĖLINIŲ AŠTUONDIENĮ. 

"SWEDBANK", AB (banko kodas 73000), sąskaitos Nr. LT687300010146082675