top of page

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka:

Koplyčia asmeninei maldai atidaryta:

I-V nuo 10.00 iki 18.00 val.

VI nuo 11:30 iki 18:00 val.

VII  nuo 13:00 iki 18:00 val.

-----------------------------------------------------------------------

 

COVID pandemijai vis labiau plintant, keliose Vilniaus arkivyskupijos savivaldybėse 14-os dienų sergamumas 100-ui tūkstančių gyventojų viršijo 500 naujų atvejų ribą. Dėl minėtos priežasties Vilniaus arkivyskupijos ganytojų sprendimu ir mūsų parapijoje NUO KOVO 25 d. iki BALANDŽIO 5 d. (VELYKŲ ANTROSIOS DIENOS) IMTINAI ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIKINTIESIEMS NEDALYVAUJANT.

Maloniai prašome jungtis šv. Mišių aukoje liekant namuose ir stebint tiesiogines transliacijas per parapijos Facebook paskyrą:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Didįjį pirmadienį, didįjį antradienį ir didįjį trečiadienį šv. Mišios aukojamos TIKINTIESIEMS NEDALYVAUJANT.

16.00 – 19.00 val. išpažinčių klausymas KOPLYČIOJE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balandžio 1 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. PASKUTINĖ VAKARIENĖ

18.00 val. šv. Mišių LENKŲ KALBA transliacija per parapijos Facebook paskyrą,

19.30 val. šv. Mišių LIETUVIŲ KALBA transliacija per parapijos Facebook paskyrą.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Balandžio 2 d. DIDYSIS PENKTADIENIS. KRISTAUS KANČIOS DIENA

18.00 val. Šv. Kryžiaus pagerbimo pamaldų LENKŲ KALBA transliacija per parapijos Facebook paskyrą,

19.30 val. Šv. Kryžiaus pagerbimo pamaldų LIETUVIŲ KALBA transliacija per parapijos Facebook paskyrą.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Balandžio 3 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. MALDOS IR BUDĖJIMO PRIE KRISTAUS KAPO DIENA

11.00 – 17.30 val. DIDŽIOJOJE BAŽNYČIOJE IR LAUKE kas pusvalandį laiminami velykiniai valgiai.

18.00 val. iškilmingų Velyknakčio šv. Mišių LENKŲ KALBA transliacija per parapijos Facebook paskyrą, įgarsinant per garsiakalbius didžiojoje bažnyčioje ir šalia esančioje aikštėje,

20.00 val. iškilmingų Velyknakčio šv. Mišių LIETUVIŲ KALBA transliacija per parapijos Facebook paskyrą, įgarsinant per garsiakalbius didžiojoje bažnyčioje ir šalia esančioje aikštėje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Balandžio 4 d. ŠV. VELYKOS. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

DIDŽIOJI BAŽNYČIA atvira ASMENINEI MALDAI nuo 6.00 – 11.00 val.

7.00 val. iškilmingų Velykų ryto šv. Mišių LENKŲ KALBA transliacija per parapijos Facebook paskyrą, įgarsinant per garsiakalbius didžiojoje bažnyčioje ir šalia esančioje aikštėje,

9.00 val. iškilmingų Velykų ryto šv. Mišių LIETUVIŲ KALBA transliacija per parapijos Facebook paskyrą, įgarsinant per garsiakalbius didžiojoje bažnyčioje ir šalia esančioje aikštėje.

Po šv. Mišių DIDŽIOJOJE BAŽNYČIOJE IR LAUKE bus dalinama Šv. Komunija.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Balandžio 5 d. VELYKŲ ANTROJI DIENA. MALDŲ UŽ GYVUOSIUS AŠTUONDIENIO PRADŽIA

DIDŽIOJI BAŽNYČIA atvira ASMENINEI MALDAI nuo 9.00 – 13.00 val.

Prieš šv. Mišias bus skaitomi gyvųjų vardai, prašant Dievo Gailestingumo, Dangiškos Motinos globos bei Šventųjų užtarimo. Lapeliai su gyvųjų vardais bus sudėti prie Švč. Sakramento Tabernakulio.

Gailestingumo savaitei savo artimųjų gyvųjų vardus galima surašyti ant lapelių, kuriuos rasite DIDŽIOJOJE BAŽNYČIOJE IR KOPLYČIOJE, įmetant juos į aukų dėžutę.

9.30 val. intencijų skaitymas ir Dievo Gailestingumo vainikėlis LENKŲ KALBA transliacija iš koplyčios per parapijos Facebook paskyrą,

10.00 val. šv. Mišių LENKŲ KALBA transliacija iš koplyčios per parapijos Facebook paskyrą,

11.00 val. intencijų skaitymas ir Dievo Gailestingumo vainikėlis LIETUVIŲ KALBA transliacija iš koplyčios per parapijos Facebook paskyrą,

11.30 val. šv. Mišių LIETUVIŲ KALBA transliacija iš koplyčios per parapijos Facebook paskyrą.

Po šv. Mišių DIDŽIOJOJE BAŽNYČIOJE IR LAUKE bus dalinama Šv. Komunija.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIŠIŲ INTENCIJAS, KAIP IR IKI ŠIOL, GALIMA UŽPRAŠYTI ŠIAIS BŪDAIS:

- užrašant intenciją ant lapelio koplyčioje ir įmetant į aukų dėžutę;

- paskambinus raštinės telefonu: mob. 8 612 92 231;

- el. paštu: info@pilaitesparapija.lt.

Jei norėsite prisidėti materialine auka prie aukojamos šv. Mišių intencijos, ją galite atnešti bet kurią dieną atidarytos koplyčios valandomis ir įmesti į aukų dėžutę arba pavedimu į parapijos sąskaitą:

Vilniaus Šv. Juozapo parapija

Juridinio asmens kodas: 192084880

"SWEDBANK", AB (banko kodas 73000)

sąskaitos Nr. LT68 7300 0101 4608 2675

----------------------------------------------------------------------------------------

  • Facebook
bottom of page