top of page

POPIEŽIUS BENEDIKTAS XVI

2022 metų gruodžio 31 d. į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo popiežius emeritas Benediktas XVI

Lietuvos vyskupai prašo, kad popiežiaus emerito laidotuvių dieną, aukojant šv. Mišias  Šv. Petro bazilikos aikštėje  skambėtų Lietuvos bažnyčių varpai.

 

Atsiliepdami į Lietuvos vyskupų kvietimą ir raginimą informuojame, kad mūsų parapijos varpai skambės sausio 5 d. (ketvirtadienį) 10.30 val. Varpai skambės 8 minutes, pagerbiant aštuonerius popiežiaus vadovavimo Katalikų Bažnyčiai metus.

 

Tą pačią dieną 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių Aukoje bus meldžiamasi už popiežių Benediktą XVI. Šv. Mišioms vadovaus apaštalinis nuncijus arkivysk. Petar Antun Rajič.

 

Prisiminkime Šventąjį Tėvą savo asmeninėje maldoje bei dalyvavimu Šv. Mišiose.

 

Gerasis Dievas tesuteikia savo tarnui popiežiui Benediktui XVI džiaugsmą amžinybėje kontempliuoti malonės ir gailestingumo slėpinius, kuriuos jis žemėje ištikimai skelbė ir Dievo tautą jais stiprino.

bottom of page