ADVENTINIO SUSIKAUPIMO RYTMETIS

Š. m. gruodžio 18 d. (šeštadienį)

 

VILNIAUS ŠV. JUOZAPO KOPLYČIOJE

ADVENTINIO SUSIKAUPIMO RYTMETIS

 

8.00 – 13.00 val. išpažinčių klausymas,

9.00 val. šv. Mišios lenkų kalba,

10.30 val. šv. Mišios lietuvių kalba.

 

Nuo 13.00 val. ligonių lankymas namuose. Registracija kunigo patarnavimui: darbo dienomis, raštinės mob. 8 612 92 231.