Švč. Sakramento adoracija

Š. m. sausio 22 d. (šeštadienį)

Nuo 8.00 iki 20.00 val.

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA KOPLYČIOJE

 

,,Tėvas ieško garbintojų dvasia ir tiesa“ (Jn 4, 23)

 

Šiais metais meldžiamės šiomis intencijomis:

už pandemijos varginamus,

už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų,

už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą

ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu.